Dezvoltare Personală

Dezvoltarea personală durează toată viața și înseamnă procesul de creștere, de autocunoaștere, de dezvoltare a tuturor aspectelor care țin de ființa umană: abilități, realizarea și atingerea scopurilor, aspecte ale vieții personale, de familie, sociale, profesionale, sistemul de valori, crezuri etc.

Dezvoltarea personală înseamnă, în primul rând, asumarea responsabilității pentru dezvoltare și tot ce implică aceasta.  Pornește de la o autoevaluare obiectivă – care se va face periodic – și înseamnă multă muncă, adică măsuri concrete care vizează schimbarea dorită.

Avantaje:

Consiliere de dezvoltare personala

Conform Standardului Ocupațional al Autorității Naționale pentru Calificări

„Consilierul pentru dezvoltare personală este un specialist care lucrează cu persoane sănătoase din punct de vedere psihic, care au nevoie să exploreze sau să depăşească diverse stări sau situaţii cu care se confruntă în evoluţia personală şi profesională, valorificând şi dezvoltând resursele şi potențialul propriu.

Specialistul în consiliere pentru dezvoltare personală este o persoană neutră, imparţială, care îi susţine pe clienţi în investigarea situaţiilor problemă şi facilitează explorarea soluțiilor potenţiale pentru reglarea eventualelor disfuncţionalităţi induse în plan personal şi în relaţiile socio-profesionale de către o serie de factori perturbatori extrem de variaţi, printre care se înscriu: volumul şi complexitatea activităţilor desfăşurate în mod curent, multiplele responsabilităţi asumate în familie şi societate, imprevizibilitatea contextelor de lucru, dinamica schimbărilor şi nevoia continuă de adaptare în situaţii noi, presiunea informaţională etc.

Consilierul pentru dezvoltare personală stimulează identificarea şi alegerea soluţiei optime de către fiecare client pentru sine însuși, pentru diminuarea nivelului de stres, înlăturarea confuziei, a tensiunilor acumulate şi a blocajelor temporare induse în evoluția personală pe unul sau mai multe planuri. Investigarea situațiilor problemă se realizează împreună cu persoanele afectate, pe baza acordului lor liber exprimat (…)”

Consilierea se poate face în grup sau individual și este o terapie prin comunicare.

Metode folosite pot fi:

Gestionarea stresului

Stresul a devenit una dintre afecțiunile secolului, care afectează foarte serios sănătatea și calitatea vieții. Este corelat cu boli cardiovasculare,  afecțiuni de piele, anxietate, tulburări de somn, atacuri de panică, depresie etc. Gestionarea stresului ar trebui să fie una dintre preocupările principale ale tuturor. Iată câteva metode: alimentație echilibrată, somn odihnitor, exerciții de respirație, mișcare zilnică, ieșirea din rutina zilnică, meditații, exerciții de vizualizare. Meditațiile și exercițiile de vizualizare, împreună cu elemente din terapiile energetice, constituie metode simple, relaxante, eficiente. În timpul meditației, creierul intră în stare alfa și theta. Beneficiile acestor stări sunt dovedite științific.

Beneficii:

Ce veți învăța și exersa: